1. Konseptointi, sivuston rakenteen ja käyttöliittymän suunnittelu

Keskustelemme yhdessä asiakkaan kanssa nykyisten nettisivujen hyvistä ja huonoista puolista, sekä uudelle sivustolle asetetuista tavoitteista, minkä jälkeen laadimme tarkan kirjallisen listauksen uuden sivuston toiminnoista ja ulkoasulle asetetuista vaatimuksista. Tässä vaiheessa tehdään tarvittaessa kilpailija-analyysi. Sen jälkeen sivuston kun ominaisuuslistaus on hyväksytty, käytämme sitä ohjenuorana seuraavissa työvaiheissa. Digitoimistomme on tarkka yksityiskohtien suhteen, mutta hyvä nettisaitti vaatii huolellista suunnitelmaa ja kokonaisvaltaista näkemystä.

2. Sivuston logon ja ulkoasun graafinen suunnittelu

Ulkoasu suunnitellaan ottaen huomioon asiakkaan toivomukset, yrityksen kohderyhmän tarpeet ja nettisivujen toiminnalliset ominaisuudet. Jos yrityksellä ei vielä ole logoa, tai vanha logo on uudistettava, aloitamme siitä. Kun logon ulkoasu on lyöty lukkoon, suunnittelemme siihen sopivan sivuston ulkoasun. Toimitamme asiakkaalle vedoksen, eli luonnoksen ulkoasusta, jota voidaan palautteen perusteella muokata ja täydentää. Jos ehdotettu vedos ei vaikuta sopivalta, aloitamme alusta ja näytämme lisää vaihtoehtoja.

3. Nettisivujen tekninen toteutus, eli koodaus

Kun sivuston ulkoasua kuvastavat layoutit on hyväksytty, rakennamme niistä toimivat nettisivut, eli liitämme ulkoasun  helposti päivitettävään julkaisujärjestelmään, ja toteutamme kaikki ennalta sovitut toiminnot. Siirrämme uuteen sivustoon vanhan sivuston tekstit, kuvat ja linkit, sekä asiakkaan jo tomittama uusi sisältö. Asennamme tietoturvaan ja varmuuskopiointiin tarkoitetut osat ja lopuksi suoritamme sisällön hakukoneoptimoinnin, jolloin sivusto on paremmin löydettävissä hakukoneilla.

4. Ohjeistus ja tuki on tärkeä osa digitoimistomme arkea

Kun valmis sivusto on hyväksytty, toimitamme video-ohjeet, joista käy ilmi, kuinka nettisivuja voi itse päivittää käyttämällä selainpohjaista julkaisujärjestelmän hallintapaneelia. Ohjeissa käsitellään myös tietoturvatoiminnot, uuden sisällön hakukoneoptimointi ja Google Analytics -seurantajärjestelmän keskeisimmät toiminnot. Tarjoamme päivittämiseen liittyvää teknistä tukea myös työn valmistumisen jälkeen. Muista yrityksistä emme sano yhtään mitään, mutta tämä digitoimisto ei jätä asiakasta yksin uuden sivustonsa kanssa.